Trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo, Python được xem là ngôn ngữ phổ biến nhất. Vì vậy các cheat sheet về Python, nơi ghi chú một cách ngắn gọn về cách sử dụng các hàm thông dụng trở nên rất tiện lợi cho mọi người tra cứu, đặc biệt là các bạn mới bắt đầu.

Lợi ích của ngôn ngữ Python

Python là một ngôn ngữ lập trình linh hoạt, được cả Developers và Data Scientists sử dụng vì những lý do:

 • Python là open-source.
 • Có một cộng đồng hỗ trợ.
 • Thư viện hỗ trợ phong phú.
 • Cấu trúc dữ liệu thân thiện với người dùng. Cheat sheet dưới đây bắt đầu từ những kiến thức cơ bản và hướng dẫn bạn đến cấp độ trung cấp (cho các vòng lặp, câu lệnh if, nhập advanced libraries) và chứa một vài chức năng quan trọng của libraries như pandas.

Tổng hợp Python Cheat Sheet

Bài viết này tổng hợp các cheat sheet liên quan đến Python gồm các thông tin sau đây:

 • Core Libraries & Statistics: Numpy, Pandas, SciPy
 • Importing Data
 • Data Cleaning
 • Visualization: Matplotlib, Seaborn, Plotly
 • Machine Learning: Scikit-learn
 • Distributed Machine Learning: PySpark
 • Deep Learning: Keras, Tensorflow, Pytorch
 • Other cheat sheets: Statistique, Probability, Jupyter Notebook

Python for Data Science Cheat Sheet – NumPy Basics

Python Cheat Sheet NumPy Basics

Python Cheat Sheet NumPy Basics

Python for Data Science Cheat Sheet – Importing Data

Python Cheat Sheet Importing Data

Python Cheat Sheet Importing Data

Python for Data Science Cheat Sheet – Scikit-learn

Python Cheat Sheet Scikit-Learn

Python Cheat Sheet Scikit-Learn

Python for Data Science Cheat Sheet – Keras

Python Cheat Sheet Keras

Python Cheat Sheet Keras

Python for Data Science Cheat Sheet – Pytorch

Pytorch Cheat Sheet

Python for Data Science Cheat Sheet – Jupyter Notebook

Python Cheat Sheet Jupyter Notebook

Python Cheat Sheet Jupyter Notebook

Tải ngay Python for data science cheat sheet

Nguồn: Tổng hợp

Theo dõi www.tailieuxin.com để xem thêm nhiều kiến thức và tài liệu hay được cập nhật mỗi ngày!