Marketing Dashboards

Marketing Dashboards là những biểu mẫu của người làm truyền thông tiếp thị (market-er). Một trong những công việc quan trọng nhất chính là theo dõi hiệu quả của các chiến dịch và kênh truyền thông.

Hãy tham khảo ngay chuyên mục Marketing Dashboards để có ý tưởng xây dựng báo cáo Marketing chuyên nghiệp.

Xin lưu ý rằng tài liệu được chia sẻ hoàn toàn miễn phí và không nhằm mục đích thương mại.

Tìm kiếm

error: Content is protected !!