Data Analytics

Chuyên mục này sẽ cung cấp tất cả thông tin liên quan đến Phân tích dữ liệu kinh doanh (Business Intelligence, Data Analytics).

Data Analytics là một kỹ năng rất quan trọng mà bạn cần có hiện nay. Bởi hầu hết các doanh nghiệp hiện nay đang ưu tiên đưa ra quyết định kinh doanh dựa trên số liệu (Data Driven). Để có quyết định chính xác, thay vì dựa trên cảm tính, bạn hãy dựa trên dữ liệu và tính logic.

Các thông tin bao gồm eBook, Cheat Sheet, Dashboard mẫu và chỉ số đo lường (metric) của nhiều ngành nghề như Marketing, Sale, HR, Finance…Ngoài ra, tailieuxin sẽ chia sẻ thêm tài liệu liên quan đến phân tích dữ liệu trong các lĩnh vực hoạt động như eCommerce, FMCG…

Python Cheat Sheet

Trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo, Python được xem là ngôn ngữ phổ biến nhất. Vì vậy các...

Tìm kiếm

error: Content is protected !!