Tài liệu | Banking & Financial Services Report 2024

Báo cáo ngành Ngân hàng

Theo báo cáo ngành Ngân hàng & Dịch vụ Tài chính, sẽ cần phải nới lỏng chính sách tiền tệ vào năm 2024. Trong năm qua, lĩnh vực Dịch vụ Tài chính và Ngân hàng ở Việt Nam bị ảnh hưởng nặng nề bởi khó khăn của Bất động sản. Nợ xấu tăng mạnh vào đầu năm 2023 dẫn đến tỷ lệ nợ xấu trên toàn hệ thống đã đạt mức cao nhất mọi thời đại. Rủi ro tín dụng cũng tăng cao. Đồng thời, tốc độ tăng trưởng cho vay gần như đã giảm đi một nửa do các ngân hàng cho vay thận trọng hơn.

du-bao-no-phai-thu-vietnam-2021-2026

Liabilities Forecasts (Vietnam 2021-2026)

assets-forecasts-vietnam-2021-2026

Assets Forecasts (Vietnam 2021-2026)

top-10-banks-asset-quality-2022-2023

TOP 10 Banks Asset Quality (2022-2023)

Báo cáo ngành Bảo hiểm Nhân thọ

Ngành bảo hiểm nhân thọ đang phát triển của Việt Nam sẽ được hưởng lợi từ những chuyển dịch từ các công ty chủ chốt trong khu vực có vốn lớn, chuyên môn và mạng lưới phân phối rộng khắp. Nhìn chung, các hộ gia đình có điều kiện tài chính đều nhận ra và đánh giá cao tầm quan trọng của bảo hiểm nhân thọ. Xu hướng liên tục hướng tới các sản phẩm bảo hiểm đổi mới, kết hợp với những tiến bộ về công nghệ và số hóa, được kỳ vọng sẽ tiếp tục là nhân tố quan trọng định hình ngành.

Nhìn chung, các hộ gia đình có nguồn tài chính nhận thức và đánh giá cao tầm quan trọng của bảo hiểm nhân thọ. Quản lý tài sản và tài sản thị trường ở Việt Nam đang phát triển mạnh nhờ tăng trưởng kinh tế, dự kiến số lượng cá nhân có giá trị ròng cao sẽ tăng gấp đôi và những thay đổi về quy định thuận lợi.

Phí bảo hiểm được dự đoán tăng đến năm 2027. Nguyên nhân dự đoán từ nhận thức của người dùng ngày càng tăng, mức thu nhập tăng và sự phát triển của các sản phẩm bảo hiểm mới. Và tất cả còn tuỳ thuộc vào môi trường kinh tế vĩ mô thuận lợi và sự trỗi dậy sau Covid.

Báo cáo lĩnh vực Quản lý Tài sản

Lĩnh vực quản lý tài sản dự kiến sẽ mang lại cơ hội tăng trưởng đáng kể. Các xu hướng mới nổi bao gồm hoạt động đầu tư gia tăng khi lãi suất giảm, thị trường chứng khoán linh hoạt, nhu cầu tích hợp ESG ngày càng tăng và việc áp dụng các công cụ quản lý tài sản kỹ thuật số và hỗ trợ AI.

Tuy nhiên, những trở ngại như thiếu hụt nhân lực, khung pháp lý hạn chế và nhu cầu giải quyết nhu cầu đa dạng của khách hàng đặt ra những thách thức đối với các tổ chức tài chính muốn thâm nhập thị trường đầy hứa hẹn này.

Báo cáo thị trường Chứng khoán Việt Nam

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục thu hút các nhà đầu tư toàn cầu đang tìm kiếm cơ hội đa dạng hóa và tăng trưởng dài hạn nhờ khả năng phục hồi và lợi nhuận hấp dẫn. Sự hợp tác giữa các thị trường Việt Nam, Nhật Bản và ASEAN tiếp tục diễn ra, thúc đẩy sự hội nhập của thị trường chứng khoán Việt Nam vào khu vực tài chính châu Á rộng lớn hơn.

Để xem thông tin chi tiết, vui lòng nhấn vào liên kết Vietnam Banking & Financial Services Report – Q1 2024, mật khẩu xem tài liệu: N822251#

Hãy cùng tailieuxin xem các báo nghiên cứu thị trườngtài liệu Marketing hay được cập nhật mỗi ngày!

Nguồn: Fitch Solutions Group Limited